Nápověda: Zakázka

Zakázka je místo, kde se zadávají jednotlivé výpočty, počítá se celková cena a tiskne cenová nabídka nebo faktura. Chcete-li pracovat se zakázkou, vytvořte novou nebo otevřete existující. Při vytváření nové zakázky jste nejprve požádání o vyplnění údajů o zakázce, při editaci existující zakázky se ihned zobrazí seznam výpočtů zakázky.

Seznam výpočtů zakázky

Seznam výpočtů je hlavní místo, kde se pracuje se zakázkou. V tabulce je zobrazen seznam výpočtů ceny zakázky v podobě tabulky s následujícími sloupci:

Kliknutím na záhlaví sloupce tabulky seřadíte údaje podle tohoto sloupce. Přečtěte si také, jak nastavit, že jste plátce/neplátce DPH.

Seznam výpočtů patřících k jedné zakázce

Editace údajů o zakázce

Stránka pro editaci údajů o zakázce se zobrazí při vytváření nové zakázky nebo pokud na stránce se seznamem výpočtů kliknete na odkaz Editovat údaje o zakázce v menu v levé části obrazovky. Základními údaji o zakázce jsou:

Použití našeptávače při zadávání adresy zákazníka

Zadání nového výpočtu

Na stránce s otevřenou zakázkou klikněte na tlačítko Nový výpočet. Budete dotázání na typ výpočtu a poté budete moci zadat jednotlivé rozměry výpočtu a cenovou sazbu.

V levém sloupci stránky je také seznam nejpoužívanějších výpočtů. Klikněte na název výpočtu v tomto seznamu a budete moci ihned zadávat jednotlivé rozměry výpočtu daného typu a cenovou sazbu. U nové zakázky je tento seznam prázdný. Položky se do něj plní podle naposledy použitých výpočtů.

Zadání nového výpočtu do zakázky

Při výběru druhu nového výpočtu klikněte na název výpočtu, který chcete přidat do zakázky. Ihned se v pravé části stránky zobrazí detailní popis zvoleného výpočtu. Pokud jste s výběrem spokojeni, klikněte na tlačítko Vybrat.

Výběr druhu nového výpočtu

Otevře se formulář, kam můžete zadat jednotlivé rozměry podle zvoleného druhu výpočtu. Tento formulář je stejný jako u editace (opravy) výpočtu (viz dále).

Editace (oprava) výpočtu

Klikněte na název výpočtu, který chcete opravit. Otevře se stránka se vstupním formulářem, kde můžete zadané hodnoty opravit. Typ (druh) výpočtu opravit nelze: jedinou možností je špatnou položku vymazat a vytvořit novou, správného typu.

Zadávání rozměrů do formuláře s výpočtem

Formulář pro zadání rozměrů je pokaždé jiný (podle zvoleného druhu výpočtu). Vždy je třeba zadat název, rozměry, cenovou sazbu a nakonec kliknout na tlačítko Uložit. Podrobná nápověda ke všem položkám je přímo na stránce níže pod formulářem. Prohlédněte si také nápovědu ke všem druhům výpočtů.

Smazání výpočtů

Nejprve zaškrtnutím zaškrtávacího tlačítka vlevo od názvu vyberte výpočty, které chcete smazat. (Kliknutím na "☑" v záhlaví tabulky dojde k označení všech výpočtů v tabulce.) Poté klikněte na tlačítko Smazat. Pozor: vybrané výpočty budou nenávratně zrušeny!

Odstraňování výpočtů ze zakázky

Seskupování výpočtů

Někdy je výhodné některé výpočty seskupit do samostatné tabulky. Pro seskupené výpočty se počítá samostatně celková cena i množství. Zaškrtnutím zaškrtávacího tlačítka vlevo od názvu vyberte výpočty, které chcete seskupit do samostatné tabulky. Poté klikněte na tlačítko Seskupit. Vybrané výpočty se seskupí do samostatné tabulky. Chcete-li seskupení položek zrušit (tj. všechny položky mít v jedné tabulce), zaškrtněte všechny položky ze všech skupin a klikněte na tlačítko Seskupit.

Seskupení výpočtů do nové tabulky v rámci zakázky

Hromadné opravy výpočtů

Program Vám umožňuje hromadně opravovat cenu nebo sazbu DPH u mnoha výpočtů najednou. Zaškrtnutím zaškrtávacího tlačítka vlevo od názvu vyberte výpočty, které chcete hromadně opravit. Potom vyberte druh opravy: sazbu/MJ nebo DPH (jen plátci DPH). Dále zadejte novou hodnotu a klikněte na tlačítko Provést. Zvoleným výpočtům se hromadně nastaví zadaná hodnota.

Hromadná oprava několika výpočtů najednou

Přečtěte si také, jak nastavit, že jste plátce/neplátce DPH.

Cenová nabídka

Ke každé zakázce můžete jednoduše vytvořit cenovou nabídku kliknutím na odkaz Cenová nabídka v menu.

Cenová nabídka a faktura

Při vytváření cenové nabídky se vyplňují tyto údaje:

Pro uložení cenové nabídky k pozdějšímu zpracování nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit. Přejete-li si cenovou nabídku vytisknout, klikněte na tlačítko Uložit a tisknout. Při tisku se vygeneruje soubor ve formátu PDF, který můžete vytisknout nebo třeba uložit a odeslat e-mailem. K otevření souboru PDF musíte mít nainstalován program Adobe Reader. Program je k dispozici zdarma a instalace je podrobně popsána včetně obrázků.

Faktura

Ke každé zakázce můžete jednoduše vytvořit fakturu kliknutím na odkaz Faktura v menu.

Cenová nabídka a faktura

Při vytváření cenové nabídky se vyplňují tyto údaje:

Pro uložení faktury k pozdějšímu zpracování nezapomeňte kliknout na tlačítko Uložit. Přejete-li si fakturu vytisknout, klikněte na tlačítko Uložit a tisknout. Při tisku se vygeneruje soubor ve formátu PDF, který můžete vytisknout nebo třeba uložit a odeslat e-mailem. K otevření souboru PDF musíte mít nainstalován program Adobe Reader. Program je k dispozici zdarma a instalace je podrobně popsána včetně obrázků.

Nápověda

Přihlášení

Registrace nového uživatele zdarma
Zapomněli jste heslo?