Nápověda: Výpočty

Výpočty se zadávají do zakázky. Tedy abyste mohli vypočítat plochy a ceny, musíte nejprve vytvořit novou zakázku a do ní pak můžete vkládat nové výpočty. Následují popisy jednotlivých druhů výpočtů.

Místnost

Výpočet plochy čtyř stěn a stropu obdélníkové místnosti.

Při měření a výpočtu plochy malovaných místností by se měly zanedbávat okenní a dveřní otvory, jejichž celková plocha je menší než 4 m2. Na druhou stranu by se ale neměly připočítávat plochy ostění, světlíků, výklenků apod., pokud neustupují nebo nevystupují o více než 15 cm.

Výpočet odpočtů a přípočtů ploch místností se provádí samostatně novým výpočtem — viz plochy s možností odpočtu.

Schodiště

Výpočet plochy stěn a stropů schodiště. Tento výpočet slouží ke stanovení malované plochy jednoho patra. Do celkové plochy se započítávají:

Vypočtená plocha se násobí zadaným počtem pater. První a poslední patro obvykle porušuje pravidelnost (strop, chybějící rameno, jiná výška) a proto se obvykle musí počítat samostatně — např. použitím výpočtu obyčejné místnosti nebo obdélníkových ploch.

Okno

Výpočet plochy okna včetně rámů, kastlu (špalety, deštění) a vnitřního nebo vnějšího parapetu (oplechování). Je možno počítat také pouze samostatnou plochu osazovacího rámu (zvolením počtu ploch = 1/3). Plochu zabudovaných záclonových truhlíků je potřeba spočítat samostatně.

Dřevěné dveře

Výpočet plochy dřevěných dveří včetně zárubně, obložení ostění a případně i prahu. Narozdíl od ocelových dveří, u dřevěných dveří se podle normy provádí automatické zvětšování určitých rozměrů (výška o 0,025 m, šířka o 0,05 m, hloubka zárubně podle materiálu) a je také vyřešen výpočet ploch případného ostění a odpočet zasklení.

Ocelové dveře nebo vrata

Výpočet plochy ocelových dveří nebo vrat včetně zárubně. Narozdíl od dřevěných dveří, u ocelových dveří je výpočet jednodušší a neprovádí se žádné automatické zvětšování rozměrů.

Článkový radiátor

Výpočet plochy článkového (žebrového) radiátoru. Počítají se obě strany každého článku (žebra). Konzoly, držáky a přívodní trubky do délky 30 cm se k celkové výměře nepočítají (větší je třeba zadat samostatným výpočtem).

Otopná žebrová trubka

Výpočet plochy otopné žebrové trubky, přičemž 1 m běžné délky se podle normy rovná 2 m2 nátěru. Délka topení jako na obrázku se počítá pro horní a spodní panel zvlášť!

Obdélníková plocha

Výpočet obdélníkové plochy; např. stěn, plotů, okenic, zábradlí, roštů, ocelových rohoží, střech apod. Výpočet umožňuje zadat i odpočet plochy.

Trojúhelníková plocha

Výpočet trojúhelníkové plochy, např. štítu domu apod. Trojúhelník nemusí být pravoúhlý ani rovnostranný — důležité je ale měřit jednu stranu a výšku. Výpočet umožňuje zadat i odpočet plochy.

Lichoběžníková plocha

Výpočet lichoběžníkové plochy zadané šířkou základny, šířkou vrcholku a výškou (kolmou vzdáleností základny od vrcholku). Výpočet umožňuje zadat i odpočet plochy.

Kruhová plocha

Výpočet plochy kruhového tvaru. Výpočet umožňuje zadat i odpočet plochy.

Kulová plocha

Výpočet povrchu koule. Výpočet umožňuje zadat i odpočet plochy.

Běžné metry

Přímé ruční zadání vypočtených běžných metrů (m) a sazby za 1 m. Výpočet umožňuje zadat i odpočet.

Čtvereční metry

Přímé ruční zadání vypočtených čtverečních metrů (m2) a sazby za 1 m2. Výpočet umožňuje zadat i odpočet.

Kusy

Přímé ruční zadání kusů (ks) a sazby za 1 ks. Výpočet umožňuje zadat i odpočet.

Hodiny

Přímé ruční zadání hodin práce (např. úklid, různé práce navíc apod.) a sazby za 1 h. Výpočet umožňuje zadat i odpočet.

Nápověda

Přihlášení

Registrace nového uživatele zdarma
Zapomněli jste heslo?