Rychlý výpočet

Schodiště

( * = povinná položka)

Vypočtěte celou zakázku a vytiskněte fakturu!

Registrace Vám umožní:

Přizpůsobeno pro plátce i neplátce DPH. První měsíc na zkoušku zdarma, pak za nízkou cenu.

Nápověda pro typ "schodiště":

Schéma měření rozměrů schodiště

Výpočet plochy stěn a stropů schodiště. Tento výpočet slouží ke stanovení malované plochy jednoho patra. Do celkové plochy se započítávají:

Vypočtená plocha se násobí zadaným počtem pater. První a poslední patro obvykle porušuje pravidelnost (strop, chybějící rameno, jiná výška) a proto se obvykle musí počítat samostatně — např. použitím výpočtu obyčejné místnosti nebo obdélníkových ploch.

Rychlý výpočet

Malování:

Nátěry: