Rychlý výpočet

Místnost

( * = povinná položka)

Vypočtěte celou zakázku a vytiskněte fakturu!

Registrace Vám umožní:

Přizpůsobeno pro plátce i neplátce DPH. První měsíc na zkoušku zdarma, pak za nízkou cenu.

Nápověda pro typ "místnost":

Schéma měření rozměrů místnosti

Výpočet plochy čtyř stěn a stropu obdélníkové místnosti.

Při měření a výpočtu plochy malovaných místností by se měly zanedbávat okenní a dveřní otvory, jejichž celková plocha je menší než 4 m2. Na druhou stranu by se ale neměly připočítávat plochy ostění, světlíků, výklenků apod., pokud neustupují nebo nevystupují o více než 15 cm.

Výpočet odpočtů a přípočtů ploch místností se provádí samostatně novým výpočtem — viz plochy s možností odpočtu.

Rychlý výpočet

Malování:

Nátěry: